Mumbai University Exam Result

Name of the student SemesterCGPA
Bangera Ritika JagdishSem I8.92
Bangera Ritika JagdishSem II9.12
Khan Saba IrfanSem III8.79
Kadam Akanksha YogeshSem IV9.15
Karle Ashish ArunSem V8.54
Karle Ashish ArunSem VI8.79
Jadhav Ankita DattatraySem VII8.65
Jadhav Ankita DattatraySem VIII8.45
Name of the student SemesterCGPA
Kadam Akanksha YogeshSem I8.72
Kadam Akanksha YogeshSem II8.60
Karle Ashish ArunSem III8.96
Karle Ashish ArunSem IV8.30
Jadav Ankita DattatraySem V8.63
Jadav Ankita DattatraySem VI9.00
Pansare Swaroop JalindarSem VII7.96
Sachin Rajmani YadavSem VIII8.17
Name of the student SemesterCGPA
Apekshit Atmaram MhatreSem I7.76
Karle Ashish ArunSem II7.96
Ankita Dattatray JadavSem III8.85
Sanjana Sanjay JadavSem IV8.46
Manish Ramesh JainSem V8.08
Sachin Rajmani YadavSem VI8.38
Sodankar Chaitali PrakashSem VII8.50
Sodankar Chaitali PrakashSem VIII8.46
Name of the student SemesterCGPA
Sara Bhaskar AlhatSem I8.92
Sara Bhaskar AlhatSem II8.50
Sachin Rajmani YadavSem III7.85
Sachin Rajmani YadavSem IV8.08
Sodankar Chaitali PrakashSem V8.38
Sodankar Chaitali PrakashSem VI8.42
Shilpi ChandaSem VII8.69
Shilpi ChandaSem VIII8.58